individuální koučink

Ideální nástroj pro hledání cesty a vlastního řešení skrze individuální potenciál.

kdy například

  • Při vstupu do nové role/pozice/situace
  • Při překonávání obtížné situace
  • Při řešení neobvyklého problému
  • Při dosahování náročného cíle
  • Při řízení náročného projektu

kdy standardní metody selhávají…

přínos

  • Překonání opakujících se problémů, nalezní řešení, dosažení cílů
  • Lepší pochopení a vnímání okolních kontextů – prostředí/ostatních lidí
  • Rozvoj individuálních kompetencí
  • Zvýšení vlastní motivace

metodika

Systemický přístup, který při naší práci používáme respektuje individualitu klientova myšlení a podporuje svobodné nalezení jeho vlastní cesty. Jde o jednoduchý, propracovaný způsob, který pomůže naplno využít lidský potenciál. Mezi specifika systemiky patří rozšiřování možností, otvírání nových, neobvyklých perspektiv a obzorů, vydefinování a lepší chápání systémů, v kterých se pohybujeme (organizačních, týmových, osobních aj.) a  vztahů v nich fungujících.

postup

Celému procesu předchází kvalitní nadefinování cíle. Zadavatelem obvykle bývá klient, nebo jeho přímý nadřízený. Kouč se následně setkává s klientem na osobních setkáních – obvykle 1x za 14 dní. V první fází dochází k zmapování cíle a aktuálního stavu, následuje hledání cest vedoucích k naplnění cíle.

rozsah

Doporučujeme 6 setkání v průběhu 3 měsíců po 1,5 hod.

podmínky úspěchu

Motivující cíl, chuť spolupracovat, otevřenost ke změném, ochota vnímat věci z jiných úhlů.