otevřené skupiny

Ideální nástroj pro hledání cesty k „RESTARTu“ skrze váš individuální potenciál a za pomoci dynamiky a inspirace ve skupině dalších lidí.

kdy například

Každý z nás stál někdy na životní křižovatce a řešil co dál. Téma restart je velmi široké a může zahrnovat řadu oblastí, kde můžete chtít změnu zrealizovat.

Nejčastěji jde o PRACOVNÍ SFÉRU (změna pozice či práce, nová zkušenost/zodpovědnosti, s kterými se musíme poprat, návrat po rodičovské…) nebo OSOBNÍ OBLAST (pocit odcizení, vztahy, skloubení rodiny a dalších činností, rodinné tlaky…).

Jednoduše při překonávání obtížné situace, řešení neobvyklého problému, dosahování náročného cíle, řízení náročné životní změny, kdy vaše standardní techniky selhávají…

přínos

 • Zamyšlení se nad problémem či situací z úplně jiné perspektivy
 • Překonání opakujících se problémů, nalezní řešení, dosažení cílů
 • Hledání, nacházení a rozvíjení neobvyklých, nových řešení
 • Lepší chápání a vnímání okolních kontextů – prostředí/ostatních lidí a jejich potřeb
 • Zvýšení vlastní motivace se s problémem poprat

metodika

Systemický přístup, který při naší práci používáme respektuje individualitu klientova myšlení a podporuje svobodné nalezení jeho vlastní cesty. Jde o jednoduchý, propracovaný způsob, který vám pomůže naplno využít váš potenciál. Mezi specifika systemiky patří rozšiřování možností, otvírání nových, neobvyklých perspektiv a obzorů, vydefinování a lepší chápání systémů, v kterých se pohybujeme (organizačních, týmových, osobních aj.) a  vztahů v nich fungujících.

pro koho

Pro jednotlivce, kteří chtějí pracovat v rámci skupiny (2-10 osob), které pojí společné téma RESTART.

postup

Kouč se setkává s klienty na skupinových setkáních. V některých případech je skupina stálá po celou dobu procesu, v některých případech se účastníci připojují/odpojují. V první fází dochází k zmapování cíle a aktuálního stavu, následuje hledání cest vedoucích k naplnění cíle.

rozsah

6 setkání v průběhu 3 měsíců po 1,5 hod.

podmínky úspěchu

Motivující cíl, chuť spolupracovat, otevřenost ke změnám, ochota vnímat věci z jiných úhlů.

z realizovaných témat jednotlivých účastníků vybíráme

 • Začínám znovu… Jak na to?
 • Který směr je ten můj…
 • Jak se nastartovat a jak brzdit…
 • Jedna kapitola končí a druhá začíná…
 • Spolu, ale přitom sami…
 • Život pádí dopředu a náš vztah ustrnul…
 • Proč mi to s druhými nefunguje?
 • Nikomu nevěřím/nikdo mě nechápe…
 • Jak v sobě překonat rodinné mýty a předsudky…
 • Řídím svou kariéru já, nebo ostatní…
 • Co považuji za úspěch?
 • Kariéra versus osobní život…
 • Baví mě co dělám? Chci to změnit?!