příklady zakázek

Využití nástrojů systemického koučinku, facilitace a mediace v realizovaných zakázkách*)

tvorba strategie

 • Sjednocení záměrů majitelů a (top) managementu společnosti
 • Vytvoření společné dlouhodobé strategie firmy
 • Odpovědnosti, cíle, kritéria kontroly pro (top) management
 • Revize (wash) business plánu

revize strategických business plánů

 • Revize akčních/projektových plánů strategických týmů a jejich příprava na prezentaci nadřízeným

expanze/restrukturalizace/změny kompetencí ve firmě

 • Příprava procesu změny
 • Kalibrace týmů po přerozdělení/rozšíření kompetencí
 • Obsazení klíčových pozic v nových divizích

firemní kultura a hodnoty

 • Systemická facilitace firemní vize, strategie a hodnot napříč společností

rozvoj leadership dovedností u klíčových zaměstnanců

 • Autenticita leadera
 • Business versus lidé
 • Leadership jako nástroj efektivního dosahování cílů

podpora při nastavení a správě CSR aktivit firmy

 • Systemický koučink strategického týmu na téma „CSR směřování“
 • Následná revize firemních CSR aktivit
 • Podpora medializace a komunikace CSR aktivit uvnitř firmy i navenek

sladění nově vzniklých týmů a projektových skupin

 • Zpětná vazba – individuální hloubkové pohovory/skupinové otevřené zpětné vazby
 • Diagnostika typologie členů týmu
 • Individuální koučink potenciálních členů

mediace rozporů ve vnímání rolí a jejich kompetencí

 • Vyjasnění vzájemných postojů klíčových manažerů
 • Soulad s firemní strategií a kulturou
 • Dosažení optimálního řešení

individuální systemický outplacement

 • Podpora při rozvoji potenciálu budoucího uplatnění zaměstnance
 • Orientace na pracovním trhu  pro top manažery i řadové zaměstnance od A-Z
 • Informace, nácvik, koučink

podpora mezigenerační spolupráce ve firmě

 • Tvorba strategie práce se zaměstnanci generace XYZ
 • Zaměstnávání osob ve věku 50+
 • Podpora interní komunikace a integrace ve věkově smíšených týmech

podopora zaměstnance v přelomových životních etapách – např. návrat  po rodičovské dovolené, péče o rodinu/rodiče v těžkých životních situacích

 • Implementace flexibilních úvazků
 • Facilitace nastavení nových kompetencí
 • Podpora zaměstnance v rozvoji jeho potenciálu po návratu na příslušnou pozici

*) s ohledem na citlivé informace sdělíme konkrétní reference individuálně na vyžádání.