týmový koučink

Ideální týmový nástroj pro hledání společné cesty k funkčnímu řešení skrze individuální potenciál jednotlivců a skrze jejich vzájemné  ovlivňování, reflexe a inspirace v týmu.

kdy například

 • Při tvorbě strategie
 • Při řízení změny
 • Při překonávání obtížné situace
 • Při řešení neobvyklého problému
 • Při dosahování náročného cíle
 • Přízení náročného projektu

kdy standardní metody selhávají…

konkrétní příklady zakázek

přínos

 • Zamyšlení se nad problémem z úplně jiné perspektivy
 • Hledání, nacházení a rozvíjení neobvyklých, nových řešení
 • Lepší chápání a vnímání okolních kontextů – prostředí/ostatních lidí
 • Zvýšení vlastní motivace a týmové spolupráce, celkové soudržnosti
 • Rozvoj individuálních i týmových kompetencí

metodika

Systemický přístup, který při naší práci používáme respektuje individualitu klientova myšlení a podporuje svobodné nalezení jeho vlastní cesty. Jde o jednoduchý, propracovaný způsob, který vám pomůže naplno využít váš potenciál. Mezi specifika systemiky patří rozšiřování možností, otvírání nových, neobvyklých perspektiv a obzorů, vydefinování a lepší chápání systémů, v kterých se pohybujeme (organizačních, týmových, osobních aj.) a  vztahů v nich fungujících.

pro koho

Skupina lidí – tým kolegů (2-10 osob), které pojí společné téma (může jít např. o management tým, matrixovou skupinu, projektový tým aj.).

postup

Celému procesu předchází kvalitní nadefinování cíle. Zadavatelem obvykle bývá přímý nadřízený. Kouč se následně setkává s klienty na skupinových setkáních, která mohou být kontinuální, nebo jednorázová. V první fází dochází k zmapování cíle a aktuálního stavu, následuje hledání cest vedoucích k naplnění cíle. Součástí procesu je vzájemná inspirace, podněcování, reflektování zůčastněných osob.

rozsah

Dle potřeb klienta a zadání.

podmínky úspěchu

Motivující cíl, chuť spolupracovat, otevřenost ke změném, ochota vnímat věci z jiných úhlů, respekt k názorům ostatních.