METODIKA

SYSTEMICKÝ PŘÍSTUP

Při naší práci vycházíme z uznávané systemické školy. Metodika respektuje individualitu klientova myšlení a podporuje klientovo svobodné nalezení vlastní cesty. Jde o jednoduchý, propracovaný způsob, který vám pomůže naplno vytěžit či využít váš potenciál.

KOUČ & KLIENT – role a kompetence

Systemika vnímá kouče i klienta jako rovnocenné partnery a celý proces je procesem oboustranné spolupráce. Kouč je expertem na systemickou metodiku a komunikaci, klient je expertem na svůj život, svou pracovní specializaci atp.

Kouč v žádném případě nepříchází s balíkem hotových řešení, naopak je jakýsi průvodce klienta při hledání toho nejlepšího řešení pro danou, aktuální situaci.

Klient přichází s potenciálem přijít na řešení sám, kouč je průvodcem na cestě k jeho nalezení.

CO DĚLÁ KOUČ

Otvírá nové možnosti, úhly pohledu, nastavuje zrcadlo…

Pomáhá vám najít si vlastní cestu…

Roztáčí naplno myšlenky ve vaší hlavě

NÁSTROJE

Konstruktivní otázky, sebereflexivní dialog, tým pozorovatelů/týmová reflexe, intervence, externalizace, metafory, přístupy já a ty & tady a teď, vizualizace a další inventář vypracovaný jinými přístupy.

SYSTEMICKÁ A DALŠÍ INSPIRACE 

Konstruktivismus, Na řešení zaměřený přístup, Steve de Shazer, Imsoo Kim Berg, Tom Andersen, Autopoiesis, Humberto Maturana, Francisco Varela, Niklas Luhmann, narativní přístup, Michael White, Jill Freedman, Jacques Derrida, Hamburska škola, Kurt Ludewig, Paul Watzlawick, Ludwig Wittgenstein…